ការពិភាក្សាអំពីឯកសារ:ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ.pdf

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ជម្រាបសួរ ខ្ញុំមានសៀវភៅមិលិន្ទប្បញ្ហា ជាFile PDF ចង់ដាក់នៅក្នុងទំព័រនេះ ដើម្បីចែកចាយជាធម្មទាន ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានអានផង តើខ្ញុំត្រូវដាក់ដោយវិធីណា ? ដាក់យ៉ាងម៉េច ? My E-mail : vannary_t@yahoo.come សូមអរគុណ