ឯកសារ:ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ.pdf

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ទៅកាន់ទំព័រ


រូបភាពដើម(៨៧៥ × ១២៣៩ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ៧០១គីឡូបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៤៤ ទំព័រ)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៨:១៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៨:១៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២៨៧៥ × ១២៣៩, ៤៤ទំព័រ (៧០១គីឡូបៃ)នរម (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)

គ្មានទំព័រណាមួយដែលប្រើប្រាស់ឯកសារនេះទេ។