ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ 35.172.165.64

This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:

  • ម៉ោង០៤:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 35.172.0.0/16 (ផុតកំណត់ នៅថ្ងៃ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ម៉ោង០៤:១០) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Amazon Web Services -->)
ស្វែងរកការរួមចំណែកពន្លាតបង្រួញ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

គ្មានបន្លាស់ប្ដូរត្រូវគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។