ឯកសារ:ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ.PNG

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ.PNG(៥៩១ × ៥៧៥ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៣៣៩គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/png)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៥:៣៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៥:៣៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣៥៩១ × ៥៧៥ (៣៣៩គីឡូបៃ)Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)