ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:AMARA TEVY

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ជំរាបសួរ​បងអមរា!
អរគុណបងដែល​បានចូលរួម​ចំណែក​ជួយ​កែកំហុស​ក្នុងអត្ថបទ ដែល​អាច​បញ្ជាក់​​ពី​ការ​គាំ​ទ្ររបស់​បង​​ក្នុង​កិច្ច​ការ​​របស់​ខ្ញុំ​ គឺ​ធ្វើ​អោយ​ខ្ញុំ​មាន​ទឹកចិត្ត​ខ្លាំង​ឡើង​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បន្តទៀត។
សង្ឈឹម​ថា​បង​នឹង​ចូល​រួម​បន្ត​ទៀត សូម​អរគុណ។--នរម (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:១៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]