ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Pathoschild

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
en-N This user has a native understanding of English.
fr-N Cet utilisateur a pour langue maternelle le français.
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

m:ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Pathoschild

Start a discussion with Pathoschild

Start a discussion