គតិ ខឹម វាសនា

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

Khem Veasna Quotesរូបថតគតិ (រូបភាព)

ដកស្រង់ចេញពីឯកសារសំឡេង

 • “ភាពអាត្មានិយមគឺជាទំនប់មួយយ៉ាងធំក្នុងការទប់ដំណើរការអភិវន្ឍន៍នៃស្រុកទេសមួយ” —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ២៤ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)
 • “មនុស្សដែលពូកែកសាងរបស់ថ្មីបានគឺជាមនុស្សដែលពូកែយល់សប្តិនៅពេលអត់ដេក” —ខឹម វាសនា
 • “អ្នកក្លាហានពិតប្រាដកគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានធ្វើការងារប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន” —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • “ដោយសារជាតិសាសន៍របស់យើង មើលងាយគំនិតណាស់ បានទឹកដីរបស់យើងធំ រួចហើយរួមមកតូច វាអត់មានអីចម្លែកទេ” —ខឹម វាសនា
 • “ក្នុងការអប់រំមនុស្ស ទ្រឹស្តីមិនឈ្នះភាពជាគំរូទេ” —ខឹម វាសនា
 • “កំណត់មិត្តកំណត់សត្រូវអោយបានច្បាស់ក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ទាំងឡាយ” —ខឹម វាសនា
 • “ការដឹងថាពិភពលោកនេះកំពុងតែដេក គឺជាចំណេះដឹងដំបូងរបស់ជីវិត” —ខឹម វាសនា
 • “ជោគជ័យដំបូងរបស់ជីវិតគឺយើងដឹងថាជីវិតគួររស់នៅក្នុងបុព្វហេតុអ្វី” —ខឹម វាសនា
 • “ដើម្បីអោយពេញលក្ខណៈជាមនុស្សដំបូងដៃបំផុតមនុស្សត្រូវរស់នៅជាមួយការពិត” —ខឹម វាសនា
 • “ការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃ វាពុំមែនជារឿងសំខាន់ពេកទេ ប៉ុន្តែការបាត់បង់ទំនុចចិត្តលើខ្លួនឯង វាគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែទំនុចចិត្តមួយវាមិនដែលកើតប្រាស់ចាកការពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលនោះទេ” —ខឹម វាសនា
 • “សព្វថ្ងៃ ខ្ញុំចង់បង្រៀនមនុស្សអោយទៅជាមនុស្ស” —ខឹម វាសនា
 • “បងប្អូនត្រូវចងចាំ តម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ មិនមែនជាតម្លៃដែលគេដាក់អោយនោះទេ តម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ជាតម្លៃនៃការងាររបស់គេ

ការងាររបស់គេ កំណត់តម្លៃរបស់គេ” —ខឹម វាសនា

 • “បញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ គឺភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ” —ខឹម វាសនា
 • “ប្រទេសមួយនេះ មាតុភូមិមួយនេះនឹងមិនមែនជាកន្លែងសុខសាន្តសម្រាប់ពួកយើងរស់នៅឡើយ

បើសិនណាជាពួកយើងមិនធ្វើវាដោយកណ្តាប់ដៃរបស់ពួកយើងទេនោះ” —ខឹម វាសនា

 • “ការដឹងពីបញ្ហាសំខាន់ហើយ ប៉ុន្តែការដឹងពីបញ្ហាហើយនិងដំណោះស្រាយ សំខាន់ហើយចាំបាច់ទៀត” —ខឹម វាសនា
 • “បើអ្នកមើលសៀវភៅ រួចហើយអ្នកគ្មានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន មិនហ៊ានទាត់ចោលថា គំនិតមួយនេះ ទស្សនៈមួយនេះ ខុស គំនិតមួយនេះ ទស្សនៈមួយនេះ ត្រូវ បើអ្នកគ្មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីការអានរបស់អ្នកទេ ការអានរបស់អ្នកមិនបានជាប្រយោជន៍ឡើយ” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សអស្ចារ្យ គឺជាមនុស្សដែលខុសគេ បើវាដូចតែគេ វាមិនមានអ្វីអស្ចារ្យទេ” —ខឹម វាសនា
 • “ខឹងគេបោកយើង រឿងដែលត្រឹមត្រូវ គឺបង្កើនចំណេះដឹងខ្លួនឯង” —ខឹម វាសនា
 • “តែនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យ គេនិយាយដល់ការចូលរួម តែនិយាយដល់ការចូលរួម គេនិយាយដល់គុណភាពនៃអ្នកចូលរួម តែនិយាយពីគុណភាពនៃអ្នកចូលរួម គេនិយាយពីសមត្ថភាពវែកញែត ហើយនិងសីលធម៌” —ខឹម វាសនា


 • “វិប្បដិសារីគឺជាទណ្ឌកម្មធំបំផុតរបស់មនុស្សដែលមានឧត្តមគតិ” —ខឹម វាសនា
 • “ក្រៅពីបេះដូង អ្នកនយោបាយត្រូវមើលអោយឃើញថា ស្រុកមួយហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច អោយបានច្បាស់លាស់” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សដែលខ្លាចអន់គឺជាមនុស្សអន់បំផុត” —ខឹម វាសនា
 • “គេក្បត់យើង យើងឈឺចាប់ យើងក្បត់គេ យើងមានវិប្បដិសារី រវាងការឈឺចាប់ និង​វិប្បដិសារី សម្រាប់ខ្ញុំ វិប្បដិសារីធំជាង” —ខឹម វាសនា
 • “មិនព្រមជឿ ហើយស្រាវជ្រាវ គឺជាដំណើរទៅរកសេចក្តីពិត” —ខឹម វាសនា
 • “ខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់សាសនា ពីព្រោះអ្វីដែលខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំពិចារណាអត់ឃើញ គឺខ្ញុំអត់ទទួលយក” —ខឹម វាសនា
 • “ពេលជួបបញ្ហាមួយ អ្នកដែលខ្លាំង មិនមែនជាអ្នកដែលនិយាយពីបញ្ហាទេ ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលដឹងថាបញ្ហាមួយហ្នឹង ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច” —ខឹម វាសនា
 • “ការងារនយោបាយមិនមែនជាការងាររកស៊ីទេ ប៉ុន្តែជាការងាររបស់ជនដែលមានចិត្តសប្បុរសដែលចង់ទៅជួយគេទៅតាមទស្សនដែលខ្លួនយល់ឃើញ” —ខឹម វាសនា
 • “ធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅក្នុងប្រទេសថ្លៃថ្នូរ ប្រសើរជាងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសថោកទាប” —ខឹម វាសនា
 • “ខ្ញុំទុកចិត្តអ្នក អ្នកក៏ត្រូវតែទុកចិត្តខ្ញុំដែរ ដោយខ្ញុំប្រើពាក្យថា បើអ្នកទុកចិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំអត់អោយអ្នកថោកទេ បើថ្ងៃណាមួយអ្នករកឃើញថា ខ្ញុំវាថោកអញ្ជឹង មិនបាច់និយាយអីច្រើនទេ ដើរមកខ្សឹមក្បែត្រចៀកខ្ញុំថា ហ្អែងមិនសមជាមនុស្សទេ តែប៉ុណ្ណឹងគឺបាន មិនបាច់និយាយច្រើនទេ មនុស្សដូចខ្ញុំ” —ខឹម វាសនា
 • “គ្មានមនុស្សណាថោកទាបជាងមនុស្សដែលព្រមទទួលថាខ្លួនថោកទាប ដើម្បីបន្តទង្វើថោកទាបរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនោះទេ” —ខឹម វាសនា
 • “ផ្នូរខ្ញុំបើមិនអាកប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេ មិនបាច់កប់កន្លែងណាទេ” —ខឹម វាសនា
 • “គ្មានមនុស្សណាអន់ជាងមនុស្សដែលព្រមទទួលថាខ្លួនអន់ ដើម្បីបន្តទង្វើអន់របស់ខ្លួនតទៅទៀតនោះទេ” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សទាំងអស់គ្មានតម្លៃទេ បើសិនណាជាគេមិនបានធ្វើការងារដែលមានតម្លៃ ដែលហៅថាការងារដែលមានតម្លៃ គឺជាការងារដែលប្រាស់ចាកភាពអត្មានិយម” —ខឹម វាសនា
 • “ខ្ញុំមិនដឹកនាំអ្នកទេ ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវដឹកនាំខ្ញុំដែរ ប៉ុន្តែពួកយើងកៀកស្មាគ្នា ឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នា ក្នុងភាពជាបងប្អូន” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សច្រើនណាស់ដែលនិយាយតែពីរឿងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែការពិតអ្វីដែលជាលក្ខណផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលពិបាករក—ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សមហាសាមញ្ញជាមនុស្សមហាអស្ចារ្យ” —ខឹម វាសនា
 • “នយោបាយជាសិល្បនៃការធ្វើអោយបានសម្រេចគោលដៅ ដែលគោលដៅនោះជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា” —ខឹម វាសនា
 • “គុណធម៌នៅខាងក្នុងគឺជាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្ស” —ខឹម វាសនា
 • “ដើម្បីកែសង្គមទាំងមូល ទាល់តែកែយើងម្នាក់ៗ ដើម្បីកែយើងម្នាក់ៗ ទាល់តែកែការយល់របស់យើងម្នាក់ៗ” —ខឹម វាសនា
 • “អ្នកដឹកនាំ ស្អីដែលខ្លួនយល់ថា ត្រូវ ត្រូវនាំប្រជាពលរដ្ឋពីកន្លែងខុស មកកន្លែងត្រូវ” —ខឹម វាសនា
 • “ចំណេះដឹងដំបូងដៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ គឺខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកហ្នឹង ដេក” —ខឹម វាសនា

១. “ប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលសិទ្ធិ និងអំណាចក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយដាច់ខាតត្រូវមានប្រព័ន្ធធានាដល់ការប្រើសិទ្ធិ និងអំណាចជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្រ្តៃយ៍” —ខឹម វាសនា LDP-PDF File

២. “ប្រជាធិតេយ្យ គឺជាទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយ ដែលសិទ្ធ និងអំណាចជាម្ចាស់ ត្រូវឋិតក្នុងកណ្តាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្រ្តៃយ៍ ហើយដើម្បីអោយសិទ្ធ និងអំណាចជាម្ចាស់ឋិតក្នុងកណ្តាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីធានាតុយ្យភាពអំណាចរវាងអ្នកតំណាងដែលប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសតាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេស” —ខឹម វាសនា


 • “គ្រប់កាលៈទេសទាំងអស់ គ្រប់កាលៈទេសទាំងអស់ ទោះបីរំដោះប្រទេសរួចហើយ យើងបានកាន់ការងារប្រទេសជាតិ ទោះបីយើងមិនទាន់បានកាន់ការងារប្រទេសជាតិ ការផ្តល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាអោយប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅតែសំខាន់” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សដែលទទួលយកការប្រៀនប្រដៅ ដោយខ្លួនឯងអត់យល់ មនុស្សហ្នឹងល្ងង់ណាស់” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សបង្ហាញភាពជាអ្នកចេះទាំងឡាយ សុទ្ធតែជាមនុស្សល្ងង់” —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • “ល្ងង់មិនមែនជាបញ្ហាទេ អាបញ្ហានោះ (បងប្អូនហ្អា) ច្រឡំថាខ្លួនឯងចេះ” —ខឹម វាសនា
 • មនុស្សល្អត្រូវបំពេញលក្ខ័ណ្ឌ៥ យ៉ាង

១. ស្គាល់អំពើល្អ

២. ស្រលាញ់អំពើល្អ

៣. ដាំបណ្តុះអំពើល្អ

៤. ការពារអំពើល្អ

៥. ពង្រីកអំពើល្អ។ —ខឹម វាសនា

 • “អ្នកដែលទទួលការប្រៀនប្រដៅពីអ្នកដទៃ ដោយខ្លួនអត់យល់ច្បាស់ រួចហើយធ្វើតាម ក្លាយទៅជាមនុស្សល្ងង់—ខឹម វាសនា
 • “អ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកបម្រើស្ម័គ្រចិត្ត​ ហើយក៏ជាអ្នកបម្រើគ្មានម្ចាស់ដែរ” —ខឹម វាសនា
 • “ចេញមកធ្វើការជាមួយពួកមនុស្សខូច ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ដៃម្ខាងអោបជនរួមឈាម អោបបងប្អូនហ្នឹង ដៃម្ខាងទៀតកាន់ដាវកាប់ពួកអាឈាមឆ្កែ” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សខ្លះក្រសេចក្តីល្អ រហូតដល់ពាល់សេចក្តីល្អមិនត្រូវ” —ខឹម វាសនា
 • “ការបាត់បងមោទនាភាពជាតិ គឺជាជំហាននាំទៅរកមហន្តរាយជាតិ” (ព្រោះឃើញរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែអន់ ឃើញរបស់គេសុទ្ធតែល្អ)” —ខឹម វាសនា
 • “បើបងប្អូនរកមិនបានអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនត្រូវអរគុណគេទេ បងប្អូនរកបានតែអ្នកដឺកនាំដែលមកអរគុណបងប្អូន កុំសង្ឃឹមថាស្រុករបស់បងប្អូនមានការរីកចំរើនស្រស់បំព្រង” —ខឹម វាសនា
 • “បើសិនណាជាបងប្អូនមិនបានចូលរួមទេ បងប្អូនមិនគួរមានចំណែកក្នុងការបានទេ” —ខឹម វាសនា (ថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០១៣ Multi-Parties political platform)
 • “សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជារឿងថោកទាបបំផុត ដែលអ្នកនយោបាយណា មានចិត្តចង់រកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការនយោបាយ” —ខឹម វាសនា (ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • “ឆ្ងល់គឺជាទ្វារចិត្តដែលបើកចំហសម្រាប់ចូលចំណេះដឹង”—ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • អ្នកជួយមិនដែលចាញ់ អ្នកមានអារម្មណ៍ថាចាញ់ គឺមិនមែនជាអ្នកជួយ—ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤)*
 • អត់មានពីណាអាចបន្ថោកមនុស្សបានទេ លើកលែងតែមនុស្សហ្នឹងវាធ្វើថោកខ្លួនវាតាហ្មង។ —ខឹម វាសនា (ផ្សាយផ្ទាល់ 3, May, 2014)
 • វាអត់សំខាន់រឿងខ្ញុំជាប់ឬមិនជាប់ទេ វាសំខាន់ថាតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចរកបានជើងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសយើងបានដែរឬទេ។—ខឹម វាសនា (5, May, 2014)
 • ការកសាងធនធានមនុស្សគឺជាចំនុចចាប់ផ្តើមនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ —ខឹម វាសនា​ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)

គំនិតអសកម្មរបស់ខ្មែរ[កែប្រែ]

 • "ងើយស្កក ឳនដាក់គ្រាប់" ~សុភាសិតខ្មែរ

"ស្កកហើយបានងើយ ដាក់គ្រាប់ហើយបានឳន" ~ខឹម វាសនា

 • "អាសាច់ជូនខ្លា ទើបនៅស្រុកបាន" ~ បទចំរៀងខ្មែរ

""សម្លាប់ខ្លា ទើបនៅស្រុកបាន" ~ ខឹម វាសនា

 • "ចាញ់បានជាព្រះ ឈ្នះបានជាមា"

"ចាញ់បានជាកញ្ជះ ឈ្នះបានជាចៅហ្វាយ" ~ខឹម វាសនា

 • "ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់ល្អ" ~សុភាសិតខ្មែរ

""ឆ្ងាញ់ហើយបានឃ្លាន ល្អហើយបានស្រលាញ់" ~ ខឹម វាសនា

 • "មិនជួយចូក មិនជួយចែវ កុំយកជើងរាទឹក" ~សុភាសិតខ្មែរ

"មិនជួយចូក មិនជួយចែវ កុំជិះទូកហ្នឹង" ~ ខឹម វាសនា

 • "មនោសញ្ចេតនាដែលមានតាំងពីកំណើត បូកជាមួយមនោសញ្ចេតនាដែលយើងបានដឹងការពិតមួយ វាមានទំហំធំធេងជាងមនោសញ្ចេតនាដែលរុញច្រានដោយព្រះ"~ ខឹម វាសនា

ដកស្រង់ពីសន្ទរកថា

 • “ការងារត្រូវតែលឿនជាងសម្តី” —ខឹម វាសនា
 • “គ្មានការត្រូវរ៉ូងណាមួយដែលមិនផ្តើមចេញពីជម្លោះទេ” —ខឹម វាសនា
 • “ការចេញទៅឃោសនានយោបាយមិនដើម្បីតម្រង់ទៅរកសន្លឹកឆ្នោតទេ​ ប៉ុន្តែគឺជាការស្វែងរកការគាំទ្រគំនិត” —ខឹម វាសនា
 • “ការចាប់ផ្តើមគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃជោគជ័យ គ្មានការចាប់ផ្តើមក៏គ្មានជោគជ័យដែរ ប៉ុន្តែបើមានការចាប់ផ្តើមហើយ តែជាការចាប់ផ្តើមខុស ជោគជ័យនោះគឺមហន្តរាយ ដូច្នេះបើយើងចាត់ទុកថា ជោគជ័យជារឿងសំខាន់ ចំណុចចាប់ផ្តើមក៏ជារឿងសំខាន់ដែរ” —ខឹម វាសនា
 • “បក្សដើម្បីជាតិមិនមែនជាតិដើម្បីបក្សទេ” —ខឹម វាសនា
 • “តួនាទីរត់រកមនុស្សមិនមែនមនុស្សរត់រកតួនាទីឡើយ” —ខឹម វាសនា
 • “ព្យាយាមធ្វើការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើ អោយបានត្រឹមត្រូវ និងអស់ពីលទ្ធភាព រួចហើយញញឹមនឹងលទ្ធផលដែលខ្លួនទទួលបាន” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សដែលមើលងាយចំពោះការទុកចិត្តរបស់អ្នកដទៃគឺជាមនុស្សថោកទាបបំផុត” —ខឹម វាសនា
 • “តើបេះដូងរបស់បងប្អូន អាចចាត់ទុកជនរួមឈាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ជាសមាជិតគ្រួសាររបស់បងប្អូនផង បានដែរឬទេ?” —ខឹម វាសនា

ដកស្រង់ពីហ្វេសបុក[កែប្រែ]

 • Sror nos kal nov khmeng nas khveal kror bei hot nas pel khlas phleang khlean nus khlean ot ei hop hav bay chorng dach pous vean tae yang na kor min mean kong vol doch mnus jas dae. oh jivit pit jea tver dam ner tov muk ror hav nas....... —Khem Veasna

(ស្រណោះកាលនៅក្មេងណាស់ ក្វៀលក្របីហត់ណាស់ ពេលខ្លះភ្លៀង ឃ្លាននោះឃ្លាន អត់អីហូបហេវបាយចង់ដាច់ពោះវៀន តែយ៉ាងណាក៏មិនមានកង្វល់ដូចមនុស្សចាស់ដែរ។ អូ ជីវិតពិតជាធ្វើដំណើរទៅមុខរហ័សណាស់។ —ខឹម វាសនា)

 • “ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអោបក្តីទុក្ខតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្ញុំចូលរួម តែខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ កាលណាខ្ញុំមានក្តីសុខដោយគ្មានមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្ញុំចូលរួម” —ខឹម វាសនា
 • “ខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ណាស់ នៅពេលដែលខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នក ប៉ុន្តែអ្នកបែរជាក្បត់ខ្ញុំ តែការឈឺចាប់នេះ នៅមានទំហំតិចជាងវិប្បដិសារីដែលខ្ញុំក្បត់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំ” —ខឹម វាសនា
 • “បើតម្លៃរបស់មនុស្សត្រូវបានផ្តល់អោយដោយអ្នកដទៃ នោះនៅលើលោកនេះគ្មានទេមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរ” —ខឹម វាសនា
 • “ពូពិតជាអាលោះ អាល័យដល់ពួកក្មួយៗណាស់ បើប្រសិនថ្ងៃណាមួយពូបែកពីក្មួយៗទៅ សូមក្មួយៗចង់ចាំថា ពូទៅតែកាយទេ

តែច្តិតនៅជាមួយក្មួយៗរហូត ហើយការឃ្លាតឆ្ងាយនោះគឺព្រោះតែដើម្បីមាតុភូមយើង។ ពូនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមាតុភូមិយើង។ ពូមិនភ្លេចទេពាក្យសន្យា ដែលពូធ្លាប់ សន្យានឹងពួកក្មួយៗថា នឹងនៅជាមួយក្មួយៗរហូតដល់ថ្ងៃពូលាចាកផែនដី។ ទោះពូនៅទីណាក៏ដោយ គឺក៏ព្រោះតែពួកក្មួយៗនិងមាតុភូមិយើងដែរ។ សូមនឹកដល់ពាក្យពូត្រឹមនេះ​ បើសិនជាថ្ងៃបែកបានមកដល់មែន។ ពូឈឺចាប់ណាស់ ពូអួលណែនដើមក ណាស់ពូសរសេរតទៀតលែងបានហើយ៕

 • “ការប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញទល់នឹងអំពើអាក្រក់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សល្អ” —ខឹម វាសនា
 • “បើមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអ្វីមួយក្នុងបំណងអោយអ្នកឈឺចាប់ អ្នកគួរទទួលយកការឈឺចាប់នោះចុះ បើការទទួលយកនោះ ជួយអោយមនុស្សអាក្រក់នោះភ្ញាក់កែខ្លួន ប៉ុន្តែ អ្នកមិនត្រូវទទួលយកការឈឺចាប់នោះទេ បើការទទួលយកនោះវាក្លាយទៅជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សអាក្រក់នោះអោយរឹតតែប្រព្រឹតថែមទៀត ផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវងើបឈរអោយមាំវាយបកត្រូវអំពើអាក្រក់នោះ ដើម្បីសង្រ្គោះមនុស្សនោះពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួន” —ខឹម វាសនា
 • “ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗ អាចមិនមែនជាប្រយោជន៍ជាតិ ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាតិច្បាស់ណាស់ គឹជាផលប្រយោជន៍របស់យើងគ្រប់ៗគ្នា” —ខឹម វាសនា
 • “វាគ្មានហេតុផលសមរម្យណាដែលអ្នកត្រូវជជែករកខុសរកត្រូវជាមួយមនុស្សដែលទណ្ឌកម្មរបស់គេមិនមែនជាវិប្បដិសារី​ ហើយក៏គ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរិះគន់របស់មនុស្សប្រភេទនេះដែរ” —ខឹម វាសនា
 • “ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានចំណែកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរីកចំរើន​ និងការចុះអន់ថយនៃពូជសាសន៍ខ្លួន” —ខឹម វាសនា (ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • “ក្នុងនាមជាពូជសាសន៍ណាមួយ អ្នកមិនអាចរកបានភាពថ្លៃថ្នូរដាច់ដោយឡែកក្នុងភាពថោកទាបរបស់ពូជសាសន៍អ្នកឡើយ” —ខឹម វាសនា (ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • “បើខ្ញុំជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់អ្នក សំនួរទីមួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នក នោះគឺ អ្វីជាការងារដែលនាំអោយអ្នករវល់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់អ្នក?” —ខឹម វាសនា (ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • “បើអ្នកមិនចូលរួមបោសសំអាតសង្គមរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះទេ នោះមរតកដែលអ្នកបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅរបស់អ្នក គ្មានអ្វីក្រៅពីសង្គមដ៏អយុត្តិធម៌មួយនោះទេ” —ខឹម វាសនា (ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • ដើម្បីជ្រើសរើសគូជីវិតគួរមានត្រឹមតែលក្ខខណ្ឌតែបីយ៉ាងបានហើយ
-អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់
-អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ
-អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានតម្លៃ សក្តិសមនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់។
 • មិនចាំបាច់ថាអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលត្រូវតែនៅថែរក្សាខ្ញុំ អ្នកត្រូវតែជួយសំរាលបន្ទុករបស់ខ្ញុំ អ្នកត្រូវតែមានពេលគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ខ្ញុំ អ្នកត្រូវតែជាមេគ្រួសារដែលត្រូវតែនៅគ្រប់គ្រងគ្រួសារអោយបានល្អ ព្រោះថាបើអ្នកពិតជាស្រលាញ់ខ្ញុំ ទោះអ្នកមិនបាននៅជិតខ្ញុំ ក៏មុខតែខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅពីចំងាយតាមរយៈសកម្មភាពណាមួយរបស់អ្នកបានដែរ។ បើអ្នកមានករណីចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំ មិនបានជួយសំរាលបន្ទុករបស់ខ្ញុំ មិនបានបំពេញតួនាទីជាមេគ្រួសារល្អ ក៏ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាអ្នកមនុស្សមានតម្លៃ ព្រោះការងារជាតម្លៃរបស់អ្នកតំរូវអោយអ្នកត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំ។ ក្នុងករណីនេះខ្ញុំនៅតែមានភាពកក់ក្តៅដែលកើតពីក្តីស្រលាញ់របស់អ្នក ទោះអ្នកនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីខ្ញុំក៏ដោយ ហើយអ្នកនៅតែជាមនុស្សមានតម្លៃសំរាប់ទទួលបានក្តីស្រលាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំជារៀងរហូត៕ (ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • មនុស្សដែលមានគុណច្រើនចំពោះផែនដីជាមនុស្សមានតម្លៃបំផុត ចុះតាមលំដាប់មកអ្នកមានគុណសំរាប់ជាតិ រហូតដល់មនុស្សដែលលមានគុណសំរាប់គ្រួសារ។ (ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • ក្មួយៗរៀនគិតបន្តិចមើល ពូអត្ថាធិប្បាយអោយក្មួយៗស្តាប់
-គ្មានការហួងហែង ក៏មិនមែនជាសេចក្តីស្នេហាដែរ
-បើគ្មានការហួងហែង ក៏មិនអាចនិយាយថា ជាការលះបង់ដែរ
-បើគ្មានការលះបង់ក៏មិនមែនជាស្នេហាពិតប្រាកដដែរ
-ប៉ុន្តែបើមានការលះបង់ តែការលះបង់នោះមិនគិតដល់តម្លៃមនុស្សដែលយើងត្រូវលះបង់អោយ ក៏មិនមែនជាស្នេហាប្រកបដោយមសិការដែរ។(ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • ចំពោះមនុស្សម្មាក់ដែលបានធ្វើកំហុសអ្វីមួយ វាមិនសំខាន់ពេកទេដែលអ្នកបានសុំទោសគេរួចរាល់ហើយ ប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ច ដែលអ្នកត្រូវតែពន្យល់គេយ៉ាងលំអិតនិងដោយស្មោះត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រិត្តកំហុសនោះ ហើយដែលសំខាន់និងចាំបាច់បផុតនោះគឺ អ្នកត្រូវធ្វើអោយគេជឿជាក់ថា ដាច់ខាតអ្នកនឹងមិនប្រព្រិត្តកំហុសនោះម្តងទៀតឡើយ៕ (ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • ក្នុងជីវិតមនុស្សត្រូវរស់នៅក្នុងភាពតឹងតែងពីរយ៉ាង និងក្នុងភាពអាធ្យាស្រ័យមួួយៈ
-តឹងតែងចំពោះខ្លួនឯង
-តឹងតែងចំពោះសភាវៈអាក្រក់
-អធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសរបស់មនុស្សល្អ ឬមនុស្សដែលគួរបានទទួលនូវធម៌អភ័យ៕ (ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • មនុស្សល្អតែងតែតាំងចិត្តអោយអ្នកដែលបានស្គាល់ខ្លួន មានអារម្មណ៍ថាគេមានសំណាងដែលបានមកស្គាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែជាការចៃដន្យណាមួយស្រាប់តែខ្លួនបែរទៅជាបន្ទុកសំរាប់អ្នកដែលបានមកស្គាល់ខ្លួនទៅវិញ នោះមនុស្សល្អរិតតែត្រូវធ្វើអោយគេមានអារម្មណ៍ខ្លាំងលើសមុនទៀតថា គេមានសំណាងណាស់ដែលបានខ្លួន ក្លាយជាបន្ទុករបស់គេ៕

-អត់មានអ្នកណានិយាយត្រូវបន្តិច។ មុននឹងបកស្រាយខ្ញុំសូមពន្យល់សេចក្តីនេះអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាមុនសិន។ យើងបានតាំងចិត្តថាយើងត្រូវតែផ្តល់នូវអារម្មណ៍ថាគេមានសំណាងដែលបានស្គាល់យើង។ យើងនឹងជួយយកអាសារមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានស្គាល់យើងទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់យើងដែលអាចធ្វើបាន ហើយចៀសវាងមិននាំការលំបាកដល់មនុស្សដែលរាប់អានយើងទេ។ ប៉ុន្តែជាការចៃដន្យស្រាប់តែយើងត្រូវពឹងពាក់ ឬអ្នកដែលស្គាល់យើងគេមានលទ្ធភាព សមត្ថភាពជាងយើង គេផ្តល់អោយយើង នូវជំនួយណាមួយ ដូចជាអោយយើងខ្ចីលុយធ្វើដើមរកស៊ីអីជាដើម ព្រោះអ្នកដែលយើងរាប់អានគេក៏ជាមនុស្សតាំងចិត្តនាំសំណាងអោយមនុស្សដែលស្គាល់គេមានសំណាងដូចតែយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងដែរ ពេលនោះវាហាក់បីដូច ជាយើងមិនបាននាំសំណាងអោយមនុស្សដែលយើងស្គាល់ទេ ប៉ុន្តែស្រាប់តែទៅជាទំងន់ដល់អ្នកដែលរាប់អានយើងទៅវិញ។ ក្នុងករណីនេះមនុស្សល្អនៅតែអាចធ្វើអោយ អ្នកជួយខ្លួននោះមានអារម្មណ៍ថាមានជាសំណាងំណាស់ដែលបានជួយយើង។


-មនុស្សល្អពេលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើគុណលើខ្លួនគេតាំងចិត្តមិនបំភ្លេចគុណនោះទេ ដែលធ្វើអោយមនុស្សដែលធ្វើគុណលើយើងនោះគេមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សយើងនេះគេធ្វើគុណលើមិនខុសទេ។ (ថ្ងៃទី៣, February ២០១៤)

 • បើយើងចាក់ទឹកលើស្លឹកឈូកមិនសើមហើយនៅតែប្រឹងចាក់អោយសើមទៀត តើគេនិងគិតថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងណា? ហេតុអ្វីយើង(មិន)ស្វែងយល់ពីសរសៃឆ្មារតូចនៅនិងស្លឹកឈួក ដែលជាអ្នករុញច្រាននិងទប់ទឹកមិនអោយជ្រាបចូរដល់ស្រទាប់ខាងក្នុង?

(ថ្ងៃទី៤, February ២០១៤)

 • បដិវត្តផ្នត់គំនិតពិតជាលំបាកតឹងតែងផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែមិនបានន័យថាពេលយើងឈប់ធ្វើនោះយើងនឹងស្រួលចិត្តជាងពេលធ្វើនោះទេ៕ (ថ្ងៃទី៤, February ២០១៤)
 • មានតែជីវិតដែលយកមកប្រឈមនឹងគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនា និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនទេ ដែលជីវិតមានឱកាសពេញលេញក្នុងការក្រេបរសជាតិជីវិត។ (ថ្ងៃទី6, February ២០១៤)
 • Mnus sob thngai doch mnus dek yul sob ei jeng, mnus dael kompong yul sob kirt tha sach reung khnong yul sob jea ka pith, tae mean mnus khlas nik khernh tha khloun yol sob, pel yol sob khernh ah krork heuy kirt tha khloun yul sob vea thou jet mouy phlet dae, tae min bat phei khlach pen ror ribo te, derm bei oy chhub khlach pit pra kot kir trov tae ngerb pi dek pith bra kot. Neak kerb pi dek pith brakot kir phreah ah ra horn, jam naek pu neng khmouy kir jea neak del deng khloun tha yol sob nov pel tae kom pong dek luk nov leuy, krun ber jeang mnus mouy jom nourn dael kirt tha ka yul sob jea ka pit ban tech na Pila.

មនុស្សសព្វថ្ងៃ ដូចមនុស្សដេកយល់សប្តិអញ្ចឹង មនុស្សដែលកំពុងដេកយល់សប្តិគិតថា រឿងក្នុងយល់សប្តិជាការពិត។ តែមានមនុស្សខ្លះនឹកឃើញថាខ្លួនយល់សប្តិ ពេលយល់សប្តិអាក្រក់ ហើយគិតថាខ្លួនយល់សប្តិវាធូចិត្តមួយភ្លែតដែរ តែមិនបាត់ភ័យខ្លាចពេញបរិបូរណ៍ទេ។ ដើម្បីឲ្យឈប់ខ្លាចពិតប្រកដ គឺត្រូវតែងើបពីដេកពិតប្រកដ។ អ្នកងើបពីដេកគឺព្រះអរហន្ត។ ចំណែកពូ និងក្មួយ គឺអ្នកដែលដឹងខ្លួនថាយល់សប្តិនៅពេលកំពុងដេកលក់នៅឡើយ។ គ្រាន់បើជាងមនុស្សមួយចំនួន ដែលគិតថាការយល់សប្តិជារឿងពិតបន្តិច។ ( February 2014)

 • មាតុភូមិដ៏កំសត់នៃយើងនេះ នឹងមិនអាចក្លាយទៅជាជំរកដ៏សុខសាន្តសំរាប់យើងទាំងអស់គ្នារស់នៅទេ បើយើងមិនបានរួមគ្នាដើម្បីបោសសំអាតវាទេនោះ។ (កុម្ភះ១៧ ២០១៤)
 • មនុស្សដែលគ្មានការឈឺចាប់ ជាមនុស្សដែលខ្វះកំលាំងជំរុញអោយមានការតស៊ូ ឯមនុស្សខ្វះសេចក្តីខ្មាស់អៀន ជាមនុស្សប្រព្រិត្តអំពើថោកទាបបានយ៉ាងងាយ៕
 • អ្នកជាមនុស្សមានកំនើត អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលមិនខ្វះគុណសម្បត្តិពីរយ៉ាងនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់

-មិនខ្វះការឈឺចាប់ -មិនខ្វះសេចក្តីខ្មាស់អៀន។ (February 24 2014)

 • Min men ka chhir chab baeb nis te dael tver oy yerng ach khlay tov jea mnus mean ka nert nus na dara khmouy. Khnong jivit pu, pu trov ban ke merl ngeay doy sa krous sa yerng kror, ke prer peak sam dei min dael kirt tha pu ach mean ngai nis te, tae doy ka chhir chab dot roul penh khnong khloun pu, pu jenh jem jet tor sou rohot dol pu der dol chom nos nis, jea kom neak kror mneak, khom doy soch cha reth teang trong, min sroul sos leuy dael der mork kan chom noch doch sob thngai. Pu min dael si chnoul ke te, tae min men mean nei tha pu sror nok jeang neak tver ka oy ke york prak khae nus te.
 • “វាគឺជាសោកនាដកម្មរបស់ជនជាតិនោះយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមនុស្សបីក្រុម គឺ អ្នកនយោបាយ អ្នកសាសនា និងអ្នកធ្វើការក្នុងអង្កការសង្គមនានាក្នុងប្រទេសនោះ ជាមនុស្សដែលសម្តែងខ្លួន ធ្វើជាជនសប្បុរស។ ” —ខឹម វាសនា (៤​ មិនា​២០១៤)
 • “វាគឺជារឿងទៅមិនរួចដែលមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ម្នាក់ ប្រាថ្នាចង់បានមិត្តជាជនស្មោះត្រង់” —ខឹម វាសនា (១៨ មិនា ​២០១៤)
 • “គតិបណ្ឌិតគឺជាសមិទ្ធផលនៃការសញ្ជឹងគិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ​ ដែលរុញច្រានដោយបេះដូងប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងអន្លង់អន្លោច” —ខឹម វាសនា (២៣ មិនា ​២០១៤)
 • “មនសិកាជាមនុស្សមិនអនុញ្ញាតិអោយយើងនៅស្ងៀមចំពោះការរីករាលដាលនៃអំពើអាក្រក់បានទេ” —ខឹម វាសនា​ (២៩​ មិនា​ ឆ្នាំ​២០១៤)
 • នៅលើលោកយើងនេះ ក្រៅពីរឿងមនោសញ្ចេតនាចេញ គ្មានអ្វីអស្ចារ្យ ជាងចិត្តដែលតែងតែទទួលអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេ៕—ខឹម វាសនា​ (8​ February ឆ្នាំ​២០១៤)
 • អ្នកដឹកនាំណាដែលនិយាយថា ខ្លួនធ្វើតាមឆន្ទៈរាស្រ្ត គឺអ្នកដឹកនាំនោះកំពុងតែកុហកមនុស្សគ្រប់គ្នា ជាជនបោកប្រាស់ ជាជនថោកទាប និងជាប្រភេទមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវ៕ (6 May, ឆ្នាំ​២០១៤)

គតិ ជាភាសាអង់គ្លេស[កែប្រែ]

 • “Being sad is my happiness.” -Khem Veasna (source: facebook)
 • “Virtue inside is the real value of human, if ldp cannot rule this country, of course our country not yet be cured. All ldp supporter must be clear this point.” -Khem Veasna (source: facebook)

សម្រង់ជាអត្តបទខ្លីៗពីឯកសារសំឡេង[កែប្រែ]

 • ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមមួយជាពលរដ្ឋដែលពេញទៅដោយខ្លឹម យ៉ាងតិចបំផុតត្រូវផ្សំឡើងដោយធាតុ៣

ទី១. គឺជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះជំនាញបច្ចេកទេស អាចប្រកួតប្រជែងនឹងពិភពលោកបាន។

ទី២. គឺជាមនុស្សដែលពេញទៅដោយសមត្ថភាពក្នុងការវែកញែករវាងហេតុ ហើយនិងផល ជាចំណេះដឹងបែបទស្សនវិជ្ជា។

ទី៣. គឺជាពលរដ្ឋដែលពេញទៅដោយគុណធម៌ គឺការចែករំលែក។ —ខឹម វាសនា

 • មានពេលខ្លះណាបងប្អូន នឹកឃើញឧ៌ ខ្លួនអញវាចាស់ ខ្ញុំប្រើពាក្យថាម៉េចទេ? ដឹងគេពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំត្រូវអត់ទេ​ មែនរឿងខ្លួនខ្ញុំទេណាបងប្អូន រឿង​បស់គេ ដល់ពេលយើងវាក្តៅក្រហាយនឹងពួកអាខូចហ្នឹង វាពេញដីពេក ហើយខ្លួនឯងវាចាស់

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេ? ខ្ញុំថា ជីវិតហ្នឹងដូចចង់ឆាចោល​ ជីវិតអញវី ដូចខ្លីណាស់ ដូចធ្វើអីមិនទាន់ហ្មង ដូចពួកអាខូចហ្នឹងនៅឲ្យពេញដី ពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនបាន ចឹងបានខ្ញុំចង់ធ្វើកុនមួយហ្នឹងក្រែងលោវាបានជាជំនួយខ្លះ អោយបងប្អូនមើល។ —ខឹម វាសនា (ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)

 • “មិនសំខាន់ត្រង់គេបោកយើងទេ សំខាន់ត្រង់យើងអោយគេបោកបានអត់? បើយើងអោយគេបោកបាន បងប្អូន យើងអន់ណាស់” —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • អត់តស៊ូជាបញ្ហាមួយ អាតស៊ូអត់ដឹងខ្យល់អីហ្នឹងជាបញ្ហាមួយទៀតណាបងប្អូន” —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • យន្តការណ៍៨ចំណុចនេះ កាលណាយើងដាក់ជាច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់យើងបាន វាចេញជាមាតុភូមិមួយដែលយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ ថ្លៃថ្នូរទេបងប្អូន? ថ្លៃថ្នូរទេ? ជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់។ បងប្អូនសព្វថ្ងៃស្មើភាពទេ? កូនបងប្អូនទោះបីរៀនពូកែទាល់ងាប់ទៀតទៅ ឈោងចាប់តំណែង ឈោងចាប់តួនាទីអីមិនបានទេ ទាល់តែមានខ្សែ។ —ខឹម វាសនា​ (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • យើងត្រូវដើរសន្សឹមៗ និងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ពីព្រោះយើងប្រញាប់ណាស់ យើងមិនចង់ខូចការណ៍ធ្វើជាលើកទី២ទេ

-ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)

 • “អញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថា បើយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិ កូនក្មេងអោយតែដល់អាយុ ល្មមតែអាចចេះគិតបាន គឺត្រូវតែបង្រៀនជាមេរៀនដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋហ្មង អោយពួកគេបានស្គាល់ដោយចាប់ផ្តើមពីមេរៀនអញទៅមុន” —ខឹម វាសនា
 • ខ្ញុំមើលសៀវភៅបានមួយចំនួន ស្តាប់គេពន្យល់បានតិចៗ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានច្រើនជាងគេគឺអង្គុយគិត ខ្ញុំអាឡូវមើលសៀវភៅ សឹង មើលលែងចង់បាន ពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅច្រើនតែខុស មើលទៅវាខុស បើសៀវភៅគេសរសេរពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ពីការអភិវឌ្ឃន៍ស្រុកគេអីៗ ខ្ញុំមើល បាន ដល់តែសរសេរជាទស្សនៈ ពួកអ្នកសរសេរទស្សនៈទាំងឡាយមិនទាន់ធ្លុះអញ មិនទាន់ធ្លុះអញ” —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • ខ្ញុំមើលសព្វៗទៅ ខ្ញុំថា អញឆ្កួត ឬក៏គេឆ្កួតណោះ? ស្រុកខ្មែរ ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ អញឆ្កួត ឬក៏គេឆ្កួតណោះ? យូៗ បាកពេក គេច្រើនពេក អញឆ្កួត ឬក៏គេឆ្កួតណោះ? ចង់បានថ្នល់ ចង់បានសាលារៀន ចង់បានមន្ទីពេទ្យ ទៅនាំគ្នាធ្វើវិហារ យីម៉េចទៅចឹង ចង់បានសេចក្តីសុខអីណា ទ្រព្យសម្បត្តិមាតុភូមិហ្នឹងវាល្អសម្បូរសប្បាយ នាំគ្នាធ្វើវិហារ ចង់សងគុណម៉ែ ម៉ែនៅរែកទឹករាល់ថ្ងៃ ចង់សងគុណម៉ែ ទៅបួសលោក ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ អញឆ្កួត ឬគេឆ្កួតណោះ? ម៉ែហ្នឹងក្រោយពីរែកទឹកហើយយកបាយទៅអោយកូនឆាន់ទៀត បួសសងគុណម៉ែ ហើយមួយប្រទេស អត់មានពីណាជំទាស់ទេ តុលាការអយុតិធម៌ណាស់ តុលាការអយុតិធម៌ណាស់ ដើម្បីអោយមានអំពើយុត្តិធម៌នាំគ្នាទៅដុតអុកធុកបួងសួងនៅវត្តភ្នំ ដឹកនាំដោយអង្កការសង្គមស៊ីវិល អ្នកនយោបាយល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរ ខ្ញុំថា អញឆ្កួតឬគេឆ្កួតណោះ? អញដូចទុទ្ទិដ្ធិនឹងខ្មែរតាហ្មងបងប្អូន ធ្វើបុណ្យបាចអំបិលអោយគេចុះ បងប្អូនពិចារណាមើល ប៉ះគេក្តៅមកបង្ក្រាបហ្នឹងណា។ —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • ខ្ញុំណាបងប្អូន ខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ថា អត់មានផ្លូវណាដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបាន ក្រៅពីអ្នកដែលត្រូវបានគេជិះជាន់ហ្នឹងងើបទេ បងប្អូនគិតថាម៉េច? បងប្អូនបាត់គោ បងប្អូនគិតថា មកពីអាចោលួច ខ្ញុំថាមកពីអាម្ចាស់វា វាកញ្ជើធ្លុះ វាដេកវាមិនព្រមមើលគោ មើលក្របីវា គេថា ហេ្អហេ្អ! មកពីរដ្ឋាភិបាល ខ្ញុំថា មកពីប្រជាពលរដ្ឋ វាល្ងង់ អោយគេជាន់ក្បាល រឿងហ្នឹងហ្អា! បងប្អូន ចេញមិនរួចទេ បើសិនណាជាបងប្អូនមិនព្រមទទួលស្គាល់ថា បងប្អូន អន់។

—ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)

 • បងប្អូនគិតពិចារណាអញ្ចេះតិច គេថាមនុស្សអាក្រក់ តែធ្វើអាក្រក់ធ្លាក់នរកហើយ ហើយធ្លាក់ម្តងៗ និយាយពីយូ គេថា យូហាស់ បើមនុស្សអាក្រក់អោយតែធ្វើអាក្រក់ធ្លាក់នរក ហើយធ្លាក់យូៗយ៉ាងហ្នឹង បែបនៅលើផែនដីហ្នឹង

សុទ្ធតែមនុស្សល្អអស់ហើយបងប្អូន​ បើវាធ្លាក់យូៗយ៉ាងហ្នឹងហុស រួចចុះហេតុអីបាននៅលើផែនដីហ្នឹងមនុស្ស អាក្រក់ច្រើនមែស ហាស់? ហេតុអីបានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនមែស ពីព្រោះក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិអត់ចឹងទេ បងប្អូន ច្បាប់ធម្មជាតិ។ —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)

 • បងប្អូនដើររកមនុស្ស ជួយបងប្អូន សព្វថ្ងៃពិបាកពេក រកអ្នកណាមួយអាចសង្រ្គោះបងប្អូន វាអាភ័ព្រណាស់ បងប្អូនហ្អា បើសិនណាជាមនុស្សដែលបងប្អូនដើររកហ្នឹងវានៅឋាននរកឯហ្នោះ វាឆ្ញាយបងប្អូនរកមិនឃើញ វាមិនជាអីប៉ុន្មានទេ អាអែងដើររកគាត់ដែរនៀក ដើរទៅដើរមកក្បែគ្នានៀក រួចហើយអត់ស្គាល់គ្នា អ៊ូយ​ អាភ័ព្រណាស់បងប្អូនអ្ហើយ។(ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • អាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថា ខ្ញុំមិនដែលខ្លាចពួកអ្នកនយោបាយល្បីៗ មិនដែលខ្លាចអាគណបក្សធំៗអស់ហ្នឹងទេ ខ្ញុំខ្លាចតែរាស្ត្រ វាមិនយល់ តែរាស្ត្រយល់ហើយខ្ញុំមិនខ្លាចទេ —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • បងប្អូនហ្អា អត់មានភាពថ្លៃថ្នាណា ស្មើនឹងភាពជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីមួយទេ បងប្អូន ភាពជាកញ្ជះគេ​ បងប្អូន គេអោយស៊ីម៉េចក៏ដោយ វាអត់ប្រសើរទេ បងប្អូន ពាក្យខ្មែរយើងថាម៉េចទេ មានស៊ីអត់ស៊ីហ្អា រកស៊ីខ្លួនឯង ខ្ជឹលធ្វើកញ្ជះគេហ្អា ចឹងហ្អាស់ បងប្អូនហ្អា សារ៉ុង ក្រម៉ា​ លុយ​បួន ប្រាំមឺុន ហ្អា មួយខែៗ ហ្អា វាអត់ថ្លៃថ្នាប្រសើរជាងភាពជាម្ចាស់របស់បងប្អូននៅលើទឹកដីមួយទេ —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤)
 • បងប្អូនហ្អា ខ្ញុំមើលមុខខ្មែរ មានពេលខ្លះណាបងប្អូន កាន់ក្បាលមេក្រូហើយ មិនដឹងច្រៀងបទអី ហ្អេ! បទអស់ហ្នឹងអញដូចធ្លាប់ច្រៀងរួចអស់ហើយ ហ្អា ដល់ពេលមើលៗមុខគាត់ទៅ យី! ដូចគោម៉េចមិនដឹងទេ ហ្អា ដឹងយាយពីតាណាទៅមុនហ្មង មានពេលខ្លះចង់បះដៃបះជើងអស់បទច្រៀងហ្អា បងប្អូន ពេលខ្លះទៀតឃើញមុខគាត់ខ្នាញ់បាដោយបងប្អូន អត់ចង់យាយ គ្រឺតបាដោយ។ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)
 • ហើយមនុស្ស ហ្អា​ ដែលចាំតែគេជួយចឹង បងប្អូន អត់ដែលដឹងគុណអាណាទេ បងប្អូន ចំណាំមើលទៅ មនុស្សដែលចាំតែគេជួយហ្នឹង គឺអត់ដែលដឹងគុណពីណាទេ បងប្អូនសង្កេតយូៗទៅ បងប្អូនយល់ហើយ បងប្អូនដែលឃើញអ្នកសុំទានដែលចេះដឹងគុណពីណាទេ?

(ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)

 • មនុស្សដែលមានគំនិតចង់តែសុំគេចឹង បងប្អូន អត់ដែលដឹងគុណពីណាទេ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)
 • ចឹងបានមានពេលខ្លះ ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ក្មួយៗថាម៉េចទេ? ខ្ញុំថា អញហាស បើនៅតែធ្វើនយោបាយតទៅមុខទៀតហ្អា មនុស្សយើងងាប់តែបីរឿងទេ ឬមួយចាស់ជរាទៅវាងាប់ ឬមូយកើតជំងឺងាប់ ឬងាប់ដោយចៃដន្យ ធ្លាក់ពីលើផ្ទះទៅ រន្ទះបាញ់ទៅ ម៉ូតូបុកទៅ ងាប់តែបីធឺហ្នឹងទេឬមួយចាស់ជរាងាប់ ឬមួយកើតជំងឺងាប់ ឬមួយងាប់ដោយចៃដន្យ អញបើមិនងាប់ដោយអាបីហ្នឹង ក៏ងាប់នឹងបែកទ្រូងឃើញរាស្ត្រខ្មែរបាភ្លើដែរហ្អា នៅមិនយូទេ អញមើលទៅ

បើមិនងាប់ហ្នឹងអាបីហ្នឹងក៏ងាប់នឹងបែកទ្រង់ឃើញរាស្ត្រខ្មែរល្ងង់ពេកដែរហ្អា អញមើលទៅរស់វាមិនយូទេ បើនៅនឹងនយោបាយហ្នឹង បើមិនងាប់ហ្នឹងអាបីធឺហ្នឹង គង់តែងាប់នឹងបែកទ្រូង ហ្អែងចំមើលទៅ បែកទ្រូងងាប់ ព្រោះអីបងប្អូន​ អាភ្លឺៗគាត់មើលមិនឃើញ ទៅរកតែអាកន្លែងងាប់បងប្អូន រកតែអាកន្លែងងាប់ហ្នឹងហ្អាស់។ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)

 • ឧ៌រាស្ត្រខ្មែរ អើយ រាស្ត្រខ្មែរ តើយើងអត់ស្គាល់គ្នារហូតដល់ថ្ងៃយើងលាចាកផែនដីរៀងខ្លួនឬយ៉ាងម៉េច។ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)
 • ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ប្អូនៗខ្លះ ញ៉ុមថាយល់ពីចិត្តបងអត់សព្វថ្ងៃ បើអញមិនងាប់នឹងជំងឺ មិនងាប់នឹងចៃដន្យ មិងងាប់នឹងចាស់ជរាក៏អញងាប់នឹងបែកដើមទ្រូងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរល្ងង់ដែរ ហ្អា បែកងាប់ហើយ បែកដើមទ្រូងងាប់ ហ្អា! បងប្អូន។

—ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី6 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)

 • បងប្អូនហ្អា អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីមាតុភូមិធំៗ បងប្អូន ចំណាំមើលស៊ីក៏តិច អាតណ្តាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតិច ស្លៀកពាក់ក៏តិច អត់ដែលនៅផ្ទះធំអីទេ អត់ដែលប្រើរបស់របអីថ្លៃប៉ុន្មានទេ មនុស្សដែលរស់នៅដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ផែនដីហើយ ចំណាយរបស់ខ្លួនតិចហ្មង ចាប់ផ្តើមសន្សំលុយទុកអោយគ្រួសារ ទុកអោយអ្នកដទៃ​ ខ្លួនឯងល្មមៗបានហើយ។ —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី6 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)
 • អញប្រាប់ កំណើតអញនេះ កើតមកក្នុងស្រុកខ្មែរពួកអាឈាមឆ្កែរស់នៅមិនស្រួលទេ អញប្រាប់ថាអញ្ជឹងហ្មង។ ខ្ញុំថាប្រហែលអញមិនបានងាប់លើពូកលើអីត្រឹមត្រូវទេអញ មើលទៅងាប់នៅលើផ្លូវកាប់ជាមួយពួកអាឈាមឆ្កែអស់ហ្នឹងហើយអញ ងាប់មិនស្រួលទេ ព្រោះអី ព្រោះអញដឹងច្បាស់ណាស់ថា ពួកអាអស់នេះវាកំពុងតែក្តៅក្រហាយហើយ។ —ខឹម វាសនា (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី(៤?) ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)


 • សព្វថ្ងៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់ ប្រៀបដូចជាស្វាបានដូង ដូងមានខ្លិះអត់ មាន ដូងមានទឹកផ្អែមមែនអត់​ មាន​ ប៉ុនស្វាបានស៊ីទេ អត់ មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកម្ពីហ្នឹងពិតជាមានខ្លឹម ដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើង តែអ្នកអត់ចេះបកអត់ដែលបានស៊ីទេ។ —ខឹម វាសនា
 • ចឹងបានខ្ញុំដាក់ជាគតិមួយថា គ្មានបុណ្យណាធំជាងបុណ្យជួយជាតិទេ ពីព្រោះនិយាយថាជាតិមានមនុស្សច្រើនណាស់បានទទួលផល

ពីទង្វើរបស់យើង ហើយគ្មានបុណ្យណាធំជាងបុណ្យរបស់អ្នកនយោបាយ ដែលធ្វើនយោបាយផ្តើមពីចិត្តសង្រ្គោះទេ ពីព្រោះយើងធ្វើនយោបាយអាចរកយុត្តិធម៌អោយមនុស្សរស់ក្នុងសេចក្តីសុខអស់មួយប្រទេស អាចរកបាយអោយមនុស្សស៊ីអស់ មួយប្រទេស បុណ្យធំជាងគេគ្មានអ្វីក្រៅអំពីបុណ្យជួយជាតិទេហើយបុណ្យជួយជាតិគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការធ្វើនយោបាយដោយដួងចិត្តសង្រ្គោះទេ

 • ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថា ចំណេះដឹងដំបូងរបស់មនុស្សគឺការដឹងថាពិភពលោកដេក។ —ខឹម វាសនា​ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • បងប្អូន ហា ដល់ពេលណាបងប្អូនពាល់ធម៌ត្រូវ ហា​ ស្អីក្នុងក្នុងលោកនេះលែងសំខាន់ទាំងអស់ក្រៅអំពីមនោសញ្ចេតនា —ខឹម វាសនា​ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • ពិបាកខ្លាំងណាស់ មានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងតស៊ូរកយុត្តិធម៌អោយមនុស្សដែលកំពុងតែរងអំពើអយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សដែលស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌​ ស្រលាញ់អំពើយុត្តិធម៌ — មនុស្សដែលរងអំពើអយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌ទេ។—ខឹម វាសនា​ (ចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • នយោបាយមិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌ ឬមិនយុត្តិធម៌ទេ មិនមែនជារឿងរកខុស រកត្រូវទេ ប៉ុន្តែនយោបាយគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។—ខឹម វាសនា (ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • នយោបាយមិនមែនរឿងយុត្តិធម៌ ឬមិនយុត្តិធម៌ទេ នយោបាយគឺជាដំណោះស្រាយ គឺនិយាយអំពីដំណោះស្រាយ។—ខឹម វាសនា (ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)
 • ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថា វាជារឿងឈឺចាប់ហាស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមនុស្សរងអំពើអយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ យុត្តិធម៌ ហើយស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌ បងប្អូនស្តាប់កន្លែងហ្នឹងអោយបាន គតិហា ជ្រូវហា គិតមើល..! ជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមនុស្សរងអំពើអយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សដែលស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌ទេ។

—ខឹម វាសនា (ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤)

 • តែស្រុកខ្មែរអត់ចឹង អ្នកខ្លះដូចនាងមួយនៅក្នុងហ្វេសបុកអីហ្នឹងអាយុត្រឹម១៨ អាឡូវគេថាអូជាអ្នកនយោបាយមួយល្បី ចេះអី? ថាចេះជេររដ្ឋាភិបាល ចេះជេរ ចេញមកជេរយោ ជេរយោ ជេរយោ ជេរយោខ្លាំង គឺថាអ្នកនយោបាយល្បី ចឹងបាច់បង្កើតសាលានយោបាយមកធ្វើអី បាច់រៀន៥-៦ឆ្នាំ ៧-៨ឆ្នាំរហូតដល់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយធ្វើអី គ្រាន់តែកើតមកចេះតែជេរទៅ នាងហ្នឹងបើកណាក៏ជេរ បើកណាក៏ជេរអាឡូវប្រជាពលរដ្ឋហៅល្បីអ្នកនយោបាយល្បី ហើយរកតែមនុស្សចឹង។

ខាងក្រោម ជាសម្រង់សំដីមិនទានត្រូវបានដកស្រង់ផ្ទាល់ពីឯកសារសំឡេង

 • “អ្នកដែលខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលចេះធ្វើអោយអ្នកដទៃខ្លាំងដែរ” —ខឹម វាសនា
 • “មនុស្សដែលខ្លាំងបំផុត គឺជាមនុស្សដែលឯកោបំផុត” —ខឹម វាសនា

>>ដើម្បីអានសម្រង់សំដី ខឹម វាសនា​ ជាបន្តទៀត សូមចូលទៅកាន់ 4read