ភាសាអេស្ប៉ាញ/ឧទាហរណ៍​នៃ​ឃ្លា

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំផ្ដល់ឃ្លាដែលនិទស្សន៍វេយ្យាករណ៍និងវាក្យសម្ពន្ធនៃភាសាអេស្ប៉ាញ ។
ប្រសិនបើលោកអានមានឃ្លាចង់បកប្រែជាភាសាអេស្ប៉ាញ សូមផ្ញើរសារប្រាប់ខ្ញុំផង ។ឆ្មាស៊ីត្រីមួយ ។
El gato (se) come un pez. [ជាឆ្មាមួយក្បាល]
Los gatos (se) comen un pez. [ជាឆ្មាចំនួនជាងមួយក្បាល]

ឆ្កែស៊ីឆ្មានោះ ។
El perro (se) come al (ឬ a ese) gato.

ឆ្កែនេះធំជាងឆ្មានោះ ។
Este perro es más grande que ese gato.

ឆ្កែរបស់ខ្ញុំធំជាងគេ ។
Mi perro es el más grande.

ខ្ញុំមិនដែលទៅលេងប្រទេសបារាំងទេ ។
No he ido a Francia. Nunca he ido a Francia.

ប្រសិនបើខ្ញុំខំរៀនភាសាអេស្ប៉ាញ (ដូច្នេះ)ខ្ញុំនឹងនិយាយបានល្អ{ណាស់} ។
Si estudio mucho el Español, (entonces) voy a poder hablar {muy} bien. Si estudio mucho el Español, (entonces) podré hablar {muy} bien. Si estudio el Español con ahinco, (entonces) voy a poder hablar {muy} bien. Si estudio el Español con ahinco, (entonces) podré hablar {muy} bien.

ខ្ញុំខំរៀនភាសាអេស្ប៉ាញទើប នឹងនិយាយបានល្អ{ណាស់} ។
Solo si estudio mucho el Español, podré hablar {muy} bien.

ផ្ទះនោះនៅដាច់ពីគេ ។
Esa casa está aislada. Esa casa está separada de lo demás.

បុរសម្នាក់ស្ទើរតែអស់ជីវិត ។
Un hombre casi perdió la vida. Un hombre estuvo apunto de perder la vida.

បងស្រឡាញ់អូនមិនមែនព្រោះអូនជានរណាទេ តែបងស្រឡាញ់អូនព្រោះបងជានរណា ពេលបងនៅជាមួយអូន។
Te amo no por ser quien eres, pero (te amo) por quien soy yo cuando estoy contigo.

បើការឱបជាតំណក់ភ្លៀង បងនឹងឱបអូនលុះក្លាយជាសមុទ្ទ។ បើការថើបជានាទី បងនឹងថើបលុះក្លាយជាម៉ោង។ បើបងអាចប្រគល់ក្ដីស្រឡាញ់ជូនអូន បងនឹងប្រគល់រូបបងទៅអូន។
Si los abrasos fueran gotas de lluvia, te abrasaría hasta formar mares. Si los besos fueran minutos, te besaría hasta formar horas. Si te pudiera entregar mi amor, te entregaría mi ser.

បើមនុស្ស១០០នាក់ស្រឡាញ់អូន ក្នុងនោះក៏មានបងម្នាក់ដែរ។ បើមានតែម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អូន ម្នាក់នោះគឺជាបង តែបើគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់អូនទេ បានន័យថាបងមិនរស់នៅលើលោកនេះទៀតទេ។
Si 100 personas te aman, entre ellos estaré yo también. Si sólo hay una persona que te ame, esa persona seré yo, pero si no hay nadie quien te ame, será que ya no soy de este mundo.

អ្នកដែលធ្លាប់មានស្នេហាបែកបាក់ពិតជាយល់ថា វាឈឺចាប់កម្រិតណា។ តើមានវិធីណាអាចជួយគាត់ឱ្យនាងត្រឡប់មកវិញ?
Los que han tenido un amor que ya se fue realmente entienden que es un dolor que deja herida. ¿Habrá alguna manera de ayudarle (a él) para que ella regrese?

ធូលី និង សត្វល្អិត ដែលសត្វឆ្កែ និង ឆ្មាបាននាំមក អោយជួបនឹងកុមារ គឺអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ដែលវាជា ប្រភេទនៃការហ្វឹកហាត់មួយដល់ ប្រព័ន្ធការពាររបស់កុមារ ។
El polvo y los bichos que traen los gatos y los perros al contacto de los niños pueden dar beneficios por ser una forma de entrenar el sistema inmune (protectivo) de los niños.