សម្រង់សំដីបងប្អូនអីលឌីភី

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
  • Soth Veasna : LDP មិនគ្រាន់តែជាគណបក្សនយោបាយទេ តែជាសាលារៀនដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនូវគំនិតទស្សនល្អៗ ជាច្រើនដែលបានប្រែក្លាយខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងការយល់ដឹង៕LDPជាកំនប់នៃចំណេះដឹង។.
  • Sous Sopeak : ខ្ញុំអានសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាល មើលរឿងរាប់ពាន់រឿង និងរៀនរហូតទទួលសញ្ញប័ត្របណ្ឌិត តែចំណេះដឹងបានពី គ ស ប ធ្វើអោយជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានសុភមង្គល និងជីវិតការងារមានប្រសិទ្ធភាព។.
  • Smart Lion :គ ស ប គឺជាមណ្ឌលសិក្សាដ៏ល្អបំផុតដែលបង្រៀនខ្ញុំអោយចេះពីរបៀបរស់នៅ ឲ្យខ្ញុំរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល និងធ្វើអោយខ្ញុំមានទស្សនផ្ទាល់ខ្លួនពិតប្រាកដ។.
  • Bunthoeurn Chhoeuy : ចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានពីគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាអិបតេយ្យគឺមិនគិតថ្លៃ។.
  • Mean Sophors :គ.ស.ប គឺជាសាលារៀនជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលផ្តល់ការបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈវេទិកា, ការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ, គេហទំព័រ, ឯកសារ, កម្មវិធី Paltalk, Youtube, បណ្តាញសង្គម Facebook, ការពន្យល់បន្តរបស់អ្នកស្តាប់យល់ ។ល។ និង ។ល។ .
  • Pheng Phearom :គ.ស.ប គឺជាគណបក្សនយោបាយមួយដែលខុសប្លែកពីគណបក្ស ណាៗទាំងអស់ ក្នុង ប្រទេសខ្មែរ។ គ.ស.ប គឺជា ថ្នាលបណ្តុះគំនិត និងបណ្ដុំទស្សនៈមានន័យសកលដែល អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ជាតិសាសន៍។ .
  • San Theara :អរគុណដល់ សមាជិក គ.ស.ប ជាពិសេសលោកពូ ខឹម វាសនា ដែលបានឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីការពិតនៃជិវិត។ ខ្ញុំមិននឹក ស្មាន ថាមានបុគ្គលបែប ហ្នឹង មានក្រុមបែបហ្នឹងស្ថិតនៅស្រុកខ្មែរទេ។.
  • Bun Long :“គ.ស.ប គឺជាថ្នាក់រៀន តែការពន្យល់របស់ គ.ស.ប មានអត្ថន័យ និងខ្លឹមសារច្បាស់ជាងការពន្យល់របស់គ្រូបង្រៀន។.
  • Sysy Tho: ជីវិតពិតជាមានន័យមែនពេលយល់ LDP.
  • Happy Tiger :ថ្វីត្បិតតែគាត់ម្នាក់នេះ (ខឹម វាសនា) មិនបានបង្រៀនខ្ញុំពីជំនាញ និងបច្ចេកទេស តែគាត់ជាអ្នកបង្ហាត់ខ្ញុំពីរបៀប

ប្រើប្រាស់ជំនាញ និងបច្ចេកទេស។ .