អ្នកប្រើប្រាស់:Antonorsi

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
es-N Este usuario tiene una comprensión nativa del español.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

Hello, I'm Antonorsi, from es.wiki. You can contact me in my talk page on meta.