ឯកសារ:ព្រះបាទអសោក.pdf

ពីWikibooks
ទៅកាន់ទំព័រ
ទំព័របន្ទាប់ →
ទំព័របន្ទាប់ →
ទំព័របន្ទាប់ →

រូបភាពដើម(៨៧៥ × ១២៣៩ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ១.៩៩មេកាបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ២៥០ ទំព័រ)

ព្រះបាទអសោក

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៤:០៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៤:០៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣៨៧៥ × ១២៣៩, ២៥០ទំព័រ (១.៩៩មេកាបៃ)នរម (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)ព្រះបាទអសោក

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា