ឯកសារ:MILIN 1 All in one...17july12.pdf

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ទៅកាន់ទំព័រ


រូបភាពដើម(១២៤០ × ១៧៥៤ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ៣,៩៤មេកាបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៣៥០ ទំព័រ)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៦:២៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៦:២៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២១២៤០ × ១៧៥៤, ៣៥០ទំព័រ (៣,៩៤មេកាបៃ)នរម (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)

គ្មានទំព័រណាមួយដែលប្រើប្រាស់ឯកសារនេះទេ។