ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ/ផែនដីព្រះចៅបាសាត

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ផែនដីព្រះចៅបាសាត
ពីគ.ស.១៣៥៦ ដល់ គ.ស.១៣៥៩

ព្រះចៅបាសាត សោយរាជ្យ ស្នងសម្ដេចព្រះជេដ្ឋា ក្នុងឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ព.ស. ១៩០០ - គ.ស. ១៣៥៦ - ម.ស. ១២៧៨ - ច.ស. ៧១៨ ក្នុងព្រះជន្មាយុ ៦២ឆ្នាំ។

កាលព្រះស្រីសុរិយោវង្ស ដែលទ្រង់រត់ទៅស្រុកលាវនោះ ព្រះចៅក្រុងចម្បាសក្ដិ ទទួលទំនុកបម្រុង បានថ្វាយពលលាវ ១៥០០នាក់ និង គ្រឿងសស្ត្រាវុធ ជាច្រើន។ លុះបានហើយ ព្រះអង្គ ក៏លើកទ័ពចុះមកសង្កត់ ស្រុក ខេត្ត ដែលចុះសៀមនោះរៀងមក។

ព្រះអង្គទៅប្រថាប់ ប្រជុំហាត់ ហ្វឹកហ្វឺនទ័ពនៅបាសាន (ស្រុកស្រីសន្ធរ)។ ដល់ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព្រះចៅបាសាត សោយរាជ្យបាន៣ឆ្នាំ ទ្រង់សុគតទៅ។ ពួកនាម៉ឺនមន្ត្រី លើកសពតម្កល់ក្នុងព្រះរាជកោដ្ឋ ហើយអញ្ជើញ ចៅកំបង់ពិសី ជាព្រះអនុជ ឲ្យឡើងសោយរាជ្យ ស្នងព្រះជេដ្ឋាធិរាជ។