Jump to content

ការពិភាក្សា:ទំព័រដើម

Page contents not supported in other languages.
បន្ថែម​ប្រធានបទ​
ពីWikibooks
 

ស្វាគមន៍ វិគីសៀវភៅ

វិគីសៀវភៅ ជាបណ្ណាល័យសៀវភៅសិក្សា ផ្សព្វផ្សាយដោយសេរី ដែលមនុស្សជាច្រើន បាននិងកំពុង​រួមចំណែកអភិវឌ្ឍ។ វិគីសៀវភៅសិក្សាខ្មែរជា មួយគម្រោងវិគីមីឌា មានបេសកកម្មបង្កើត មួយការប្រមូលសេរី គ្រប់ខ្លឹមសារចំហ នៃគ្រប់ប្រភេទ សៀវភៅសិក្សា​ជាភាសាខ្មែរ ដែល អ្នករាល់គ្នាបាន និងកំពុងតែង។ តាំងពី វិគីសៀវភៅសិក្សាខ្មែរ ចេញជារូបរាងមក, មានច្រើនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បានសរសេររួចហើយ ប្រមាណ ១៨៣ ម៉ូឌុល ពីមួយគំនរនៃសៀវភៅសិក្សា។ ទីប្រជុំសំណួរ ចម្ងល់ និង ពិភាក្សា គ្រប់គំនិតយោបល់ គឺនៅ បន្ទប់អាន (ដូចគ្នាដែរ នឹងស្នប់ភូមិ(Village Pump)​ របស់វិគីភីឌា ដែលអ្នករាល់់គ្នាបាន និង កំពុងប្រើប្រាស់៖ គ្រប់វិគីភីឌាករ តែងតែមានបំណង ចង់អានជាដំបូង មុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើម)។ មើលផងដែរ បញ្ជីសំបុត្រ។ បើអ្នកជា អ្នកបង្ហាត់បង្រៀន មានគម្រោងប្រើប្រាស់ បណ្តាវិគីសៀវភៅ សម្រាប់មួយគម្រោងរបស់ថ្នាក់, កុំភ្លេចសូមអញ្ជើញចូលអាន រាល់សេចក្តីណែនាំ សម្រាប់គ្រប់គម្រោងថ្នាក់រៀន

 
ស្វែងរក និង ត្រាច់រក
ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិ

ជីវវិទ្យាវិស្វកម្មសុខភាពគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ – រូបវិទ្យា

ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអប់រំប្រវត្តិវិទ្យាគ្រប់ភាសាច្បាប់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

ផ្នែកប្រមាណវិធី

វិទ្យាសាស្រ្តគណិតូបករណ៍ផ្នែកទន់ខំព្យូរើគ្រប់ភាសាកម្មសិទ្ធិចំបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានគ្រប់ភាសាសរសេរកម្មវិធី

ផ្នែកមនុស្សជាតិនិងសិល្បះ

សិល្បះគ្រប់ល្បែងបញ្ញានិងអត្តពលកម្មប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិភាសានិងអក្សរសិល្ប៍

រាល់ក្រុមពិសេស

សៀវភៅដាំស្លសៀវភៅល្អណែនាំយ៉ាងមេចណែនាំសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាវិគីកុមារវិគីសិក្សាវិគីជំនាញវិគីហាត់រៀន

 

លំដាប់សៀវភៅ

សៀវភៅពេញនិយម១០ក្បាល

អត្ថបទកូនចំណងជើង

រចនាសម្ព័ន្ឋ អ.វ.ត.ក

សៀវភៅថ្មីៗ

សៀវភៅថ្មី ជំនួយ:ដើម្បីសរសេរសៀវភៅវិគី

សៀវភៅកុមារ

ទំព័រគំរូ:Wikijunior

សៀវភៅរបស់ខែ

Wikibooks:សៀវភៅរបស់ខែ/ខែកក្កដា ២០២៤

សហការក្នុងខែ

Wikibooks:សហការក្នុងខែ/ខែកក្កដា ២០២៤

អ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម ១០នាក់

ទំព័រគំរូ:Top 10 active/user ranking

សៀវភៅវិគីភាសាដទៃទៀត

ទំព័រគំរូ:Wikibookslang

គំរោងប្អូនផ្សេងទៀតស្រដៀងគ្នា

ទំព័រគំរូ:Sisterprojects

គម្រោងវិគីផ្សេងៗទៀត

វិគីភីឌាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិវិគីមេឌា ជាអង្គការមិនរក​ប្រាក់កម្រៃ ដែលអង្គការនេះមានគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើន ដូចខាងក្រោម៖

វិគីមេឌា Commons
វិគីមេឌា Commons
វិគីមេឌា Commons
កន្លែងផ្ទុករូបភាព ជីវចលនិងវីដេអូសេរី
វិគីព័ត៌មាន
វិគីព័ត៌មាន
វិគីព័ត៌មាន
ព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃ
​វិគីនានុក្រម
វចនានុក្រម​ និងកម្រង​វេវចនសព្ទសេរី-ឥតគិតថ្លៃ
វិគីពាក្យពេចន៍
ប្រជុំ​ពាក្យពេចន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
វិគីភីឌា
វិគីភីឌា
វិគីភីឌា
សព្វវចនាធិប្បាយសេរីវិគីភីឌា
វិគីបណ្ណាល័យ
បណ្ណាល័យឯកសារឥតគិតថ្លៃ
វិគីប្រភេទ
ថតឯកសារពីជីវសាស្ត្រ
វិគីសាកលវិទ្យាល័យ
សកម្មភាពនិងឯកសារអប់រំឥតគិតថ្លៃ
មេតាវិគី
សម្របសម្រួលក្នុង​គម្រោងវិគីមេឌា

ar: cs: da: de: en: eo: es: fa: fi: fr: he: hr: hu: id: is: it: ja: ka: ko: mk: nl: no: pl: pt: ru: sq: sv: tr: zh: ពិសេស​ពិសេស​ពិសេសពិសេសពិសេសពិសេសពិសេសពិសេស

Global AbuseFilter

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)

Compact Language Links enabled in this wiki today

Please help translate to your language

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). Based on several factors, this shorter list of languages is expected to be more relevant for them and valuable for finding similar content in a language known to them. More information about compact language links can be found in the documentation.

From today onwards, compact language links has been enabled as the default listing of interlanguage links on this wiki. However, using the button at the bottom, you will be able to see a longer list of all the languages the article has been written in. The setting for this compact list can be changed by using the checkbox under User Preferences -> Appearance -> Languages

The compact language links feature has been tested extensively by the Wikimedia Language team, which developed it. However, in case there are any problems or other feedback please let us know on the project talk page. It is to be noted that on some wikis the presence of an existing older gadget that was used for a similar purpose may cause an interference for compact language list. We would like to bring this to the attention of the admins of this wiki. Full details are on this phabricator ticket (in English).

This message could only be written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: --Runab WMF (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:១០ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply