នគរបី

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

សៀវភៅនេះ រៀបរៀងឡើងដោយប្រើឯកសារយោងរបស់រឿងសាមកុក បកប្រែដោយលោកអ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនានូ-កន។ បោះពុម្ពផ្សាយដោយទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា។

មាតិកា[កែប្រែ]