ពាក្យបណ្ដៅ

ពីWikibooks

ទី​នេះ​ជា​កន្លែង​ផ្ទុក​សំនួរ​ប្រាជ្ញា​តាម​លំដាប់​តួ​អក្សរ។​ សូម​បន្ថែម​សំណួរ​របស់​អ្នក​ទៅ​តាម​លំដាប់​ដោយ​ដាក់​ចំលើយ​នៅ​ប្រអប់​ខាង​លើ​ និង​សំនួរ​ដោយ​រាយជា​បន្ត​បន្ទាប់​ខាង​ក្រោម។ យើង​អាច​ដាក់​ចំលើយ​និង​សំនួរ​នៅ​ជាប់​គ្នា​បាន​ ប៉ុន្តែ​ទំលាប់​បែប​នេះ​នឹង​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​អាន​ខ្ជិល​ច្រអូស​មិន​ចង់​ឆ្លើយ​សំនួរ​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។

Template (Source)[កែប្រែ]

{{:ពាក្យបណ្ដៅ/Contents}}
<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
== ចំលើយ ==
<div class="mw-collapsible-content">
<div style="column-width:200px; -moz-column-width:200px; -webkit-column-width:200px;">
# ចំលើយ១
# ចំលើយ២
# ចំលើយ៣
</div></div></div>
== សំនួរ ==
# សំនួរ​១
# សំនួរ​២
# សំនួរ​៣

Template (Output)[កែប្រែ]

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ចំលើយ១
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. សំនួរ​១
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣