ពាក្យបណ្ដៅ/ជ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យបណ្ដៅ
ស្រៈពេញតួ

ចំលើយ[កែប្រែ]

  1. ជិះកង់
  2. ចំលើយ២
  3. ចំលើយ៣

សំនួរ[កែប្រែ]

  1. ដៃ​ទល់​ដៃ ជើង​ខ្វៃៗ សំលឹង​មើល​មុខ
  2. សំនួរ​២
  3. សំនួរ​៣